Postranní panel

Převodník bicích MIDI Presto Pulse

Rychlý a velmi citlivý 15-kanálový převodník na MIDI pro snímání bicích nebo úderných nástrojů (např. elektronický cimbál) s velkým dynamickým rozsahem.

Algoritmus převodu

Tento převodník bicích nástrojů na MIDI funguje na principu průběžného sledování signálu na všech kanálech současně. Když je signál vyhodnocen jako úder, tj. napětí na snímači dosáhne nadprahové hodnoty, začíná sledování průběhu úderu, které u typických materiálů trvá kolem 5 až 20 milisekund, a průběžně se měří parametry impulzu. Signál pulzu typicky prochází dvěma extrémy (ve smyslu matematického pojmu), přičemž druhý extrém je pro výpočet intenzity pulzu významnější. Po dosažení druhého extrému pulzu jsou k dispozici všechny naměřené parametry a okamžitě se odesílá MIDI povel Nota zapnuta s příslušnou intentitou. Algoritmus dále sleduje doznění a rezonanci materiálu a exponenciálně snižuje práh pro možné spuštění dalšího úderu. Po doznění se odešle MIDI povel Nota vypnuta. Díky plovoucímu prahu je převodník schopen citlivě zpracovat i údery, které následují rychle po sobě.

Převodník využívá nelineární adaptivní metody zpracovávní signálů, proto je schopen se přizpůsobit pro každý kanál jednotlivě.

Základem tohoto převodníku je MIDI modul Sardonyx 44 Duoporton s aplikační deskou Berylos Analogon.

Návod k použití

Převodník je nastaven na určité výchozí hodnoty, které dobře fungují s běžnými elektretovými nebo piezo snímači. V případě připojení snímačů s výrazně jinými vlastnostmi se může stýt, že převodník bude málo nebo moc citlivý nebo bude mít omezený dynamický rozsah. Pak je potřeba převodník zkalibrovat, a to ve dvou krocích:

  • 1. fáze: okolní šum. Stiskněte a chvíli podržte tlačítko Calibration. Kontrolka ON bliká pomalu oranžově. Začíná první fáze kalibrace, kdy převodník naslouchá na všech kanálech a vytvoří si obraz okolního prostředí včetně šumu a hluku. V této fázi nesmíte na nástroj hrát.
  • 2. fáze: maximální úder. Stiskněte znovu tlačítko Calibration. Převodník se dostane do normálního režimu hraní a nastaví výchozí hodnoty pro maximální úder. Nyní hrajte na nástroj tak, abyste dosáhli maximálních úderů na všech kanálech. Nejde o to, co nejvíce do nástroje "řezat", spíše se zaměřte na techniku hry, kterou používáte s konkrétním nástrojem. Když je dosaženo nového maximálního úderu, kontrolka blikne oranžově. Jinak kontrolka svítí zeleně a během hraní problikává červeně.

Tím je převodník zkalibrován na konkrétní prostředí a snímače. Po určité době hraní všech tónů má převodník plný obraz o okolním šumu a intenzitě úderů. Při správné kalibraci je možné dosáhnout excelentní citlivosti a zároveň obrovského dynamického rozsahu.

Z principu kalibrace také vyplývá, že v hlučném prostředí bude převodník méně citlivý, aby nedocházelo k falešnému spouštění tónů vlivem okolního hluku.

Kalibrační data se ukládají do trvalé paměti, takže platí i po vypnutí a opětovném zapnutí. Uložení nastane automaticky přibližně do půl minuty po změně kalibrační konstanty.

Globální reset

Pokud se kalibrace nepodaří, můžete obnovit výchozí nastavení: vypněte převodník, podržte tlačítko Calibration a zapněte převodník. Tím se nastaví výchozí hodnoty pro běžné snímače.

 


 

MIDI CimbalomMIDI Cimbalom

V roce 2014 jsme zakázkově vyrobili MIDI převodník elektronického cimbálu se čtyřmi moduly MIDI Presto Pulse, který je schopný v reálném čase zpracovávat 60 kanálů, přičemž vzhledem k vlastnostem cimbálu je využitých 57 kanálů.

Zákazník Radek O. z Brna si k převodníku sám vyrobil klaviaturu, nejprve jednoduchou s plastovými trubičkami, potom precizní s nylonovými strunami. Jako zdroj zvuků je použit program Kontakt se zakoupenými samply Moldovia Concert Cimbalom.

Klaviatura k MIDI Cimbalom

Celý systém je vestavěn do 19" rackové krabice:

MIDI Cimbalom

Převodník je dále ve vývoji, připravujeme další vylepšení a přijímáme předběžné objednávky na další verzi.

Majitel první prototypové verze převodníku MIDI Cimbalom si vytvořil vlastní web s uklázkami hry a fotkami: midicimbalom.estranky.cz.

 
 
Nahoru