Postranní panel

MIDI Presto DMX

MIDI Presto DMX

MIDI Presto DMX je jednoduchý převodník z hudebního protokolu MIDI na protokol pro světelnou techniku DMX512. V rámci jednoho zvoleného MIDI kanálu (1 až 16) převádí zprávy Note on/offAftertouch nebo Control Change na jednotlivé DMX kanály 1-127. Číslo noty nebo CC (1-127) se přímo převádí na číslo DMX kanálu (1-127). Rozsah velocity noty nebo value CC (0-127) se převádí na plný rozsah hodnot DMX (0-255).

Návod k použití

Než se pustíte do četby manuálu a nastavování přístrojů, doporučujeme dobře pochopit rozdíl mezi MIDI kanálem a DMX kanálem. Není to totéž.

Propojení

Zapojte zdroj MIDI signálu (nejspíše počítač s programem pro tvorbu hudby) do vstupu MIDI IN.

Propojte výstup DMX OUT se vstupem prvního světla, které je ovladatelné pomocí DMX512. Pokud máte další světla, propojte je mezi sebou do řetězce podle návodu k těmto světlům.

Připojte napájení převodníku. Kontrolka na přední části panelu začne krátce problikávat.

Nastavení MIDI kanálu na převodníku

Pomocí miniaturních páčkových přepínačů s označením MIDI Channel nastavte přijímací MIDI kanál převodníku podle následující tabulky. Pokud nevíte, který MIDI kanál zvolit, nastavte si MIDI kanál 16.

Nastavení MIDI kanálu pro převodník MIDI Presto DMX

Sepnutí páček odpovídá vyjádření příslušného čísla mínus 1 ve dvojkové soustavě.

 

Nastavení DMX kanálu na světlech

Na světlech si nastavte začátek rozsahu DMX kanálů. Pokud nevíte, jak začít, nastavte si pro všechna světla kanál 1. Pro jednoduchost budeme předpokládat, že jako přijímač DMX signálu máme RGB světla a ta nám reagují takovýmto běžným způsobem:

DMX kanálBarva
1 červená
2 zelená
3 modrá

 

Ovládání světel pomocí MIDI zpráv Note on/off

V programu pro tvorbu hudby přidejte novou MIDI stopu a nastavte jí ten MIDI kanál, který jste nastavili pomocí miniaturních páčkových přepínačů.

Tím je vše připraveno a můžete začít první pokusy se světly:

  • Zkuste si do stopy zakomponovat notu s číslem 1, velocity 127 a délkou čtvrtinu taktu. Nota číslo 1 ovládá DMX kanál 1, tedy červenou barvu.
  • Za ní napište podobnou notu s číslem 2, ta ovládá DMX kanál 2, tedy zelenou barvu.
  • Za ní napište podobnou notu s číslem 3, ta ovládá DMX kanál 3, tedy modrou barvu.

Spusťte písničku a pozorujte, jak se rozsvěcí jednotlivé barvy DMX světel podle toho, která nota se zrovna hraje.

Pro lepší přehlednost je vhodné si vytvořit 3 stopy, všechny na stejném MIDI kanále, a označit si je vhodnou barvou podle toho, pro kterou barvu světla v ní budou data. Zkuste si takto vytvořit stopy DMX R, DMX G a DMX B.

DMX kanály zapsané MIDI notami

 

Ovládání světel pomocí MIDI zpráv Control Change

Převodník MIDI Presto DMX reaguje také na MIDI zprávy Control Change, zkráceně CC.

  • V programu pro tvorbu hudby vytvořte ve stopě DMX R křivku průběhu Control Change, nastavte jí CC#1 a příslušný MIDI kanál. Ta bude přímo ovládat jas červené barvy.
  • Ve stopě DMX G vytvořte křivku CC#2 na příslušném MIDI kanále. Ta bude ovládat zelenou barvu.
  • Ve stopě DMX B vytvořte křivku CC#3 na příslušném MIDI kanále. Ta bude ovládat modrou barvu.

Zkuste si vytvořit zlomové body křivek a nastavte různé průběhy. Pozorujte, jak na průběhy křivek CC#1, CC#2 a CC#3 reagují jednotlivé barvy světel červená, zelená a modrá.

DMX kanály jako MIDI CC

 

Simulace dohasínání světel pomocí MIDI zpráv SysEx

Převodník MIDI Presto DMX umožňuje simulovat pomalé dohasínání světel, což se může hodit zejména v pomalejších písničkách. Výchozí chování převodníku je takové, že když je ukončena nota, je okamžitě vyslán povel ke zhasnutí příslušného kanálu DMX. Je však možné časový průběh dohasínání také upravit, aby přechod do zhasnutí působil jemněji. To je možné pomocí MIDI zprávy typu System Exclusive ve formátu (SysEx zprávy se píší vždy v šestnáctkové soustavě):

F0 4D 69 63 03 00 00 dd  rr gg bb F7

dd ... počet následujících bajtů (zde 3)

rr ... jednotky dohasínání DMX kanálu 1

gg ... jednotky dohasínání DMX kanálu 2

bb ... jednotky dohasínání DMX kanálu 3

... atd. Takže např. zpráva:

F0 4D 69 63 03 00 00 03 01 05 10 F7

nastaví dohasínání prvních tří DMX kanálů na 1 pro červenou (to je nejpomalejší), 5 pro zelenou (to je středně rychle) a 10 šestnáctkově neboli desítkově 16 pro modrou (to je hodně rychle). Přestože je možné každý DMX kanál nastavit jinak, obvykle je vhodné začít se všemi kanály nastavenými stejně, např.:

F0 4D 69 63 03 00 00 03 10 10 10 F7

Pokud dohasínání nenastavíte, budou světla zhasínat okamžitě po ukončení příslušných not.

Dohasínání je platné po celou dobu zapnutí převodníku. Po vypnutí a opětovném zapnutí je nastaveno okamžité dohasínání. Převodník si tedy tato nastavení neukládá do trvalé paměti.

 

Přejeme kreativní zábavu.

 

Varianty a ceny

VariantaCena
MIDI Presto DMX 128 Uno
Finální výrobek v krabičce a s napájecím adaptérem
4 200,00 Kč
Modul MIDI Presto DMX 128 Uno
Samotný elektronický modul k vestavbě do hudebního aparátu
3500 Kč 

 

 

 
 
Nahoru