Postranní panel

Návod k použití MIDI Piccolo 2F1D

MIDI Piccolo 2F1D

1. Běžný režim

Zapojení

Zapojte MIDI kabel z výstupu MIDI Out v ovladači do vstupu MIDI In v ovládaném zařízení. Zapojte napájecí adaptér do napájecí zásuvky v ovladači.

Pokud máte MIDI kabel s přivedením fantomového napájení na piny 6 a 7, postačí zapojit tento kabel do výstupu MIDI Out v ovladači. Na protější straně zapojte pětikolík do vstupu MIDI In ovládaného zařízení a do napájecího "ocásku" připojte napájecí adaptér.

Ovládání programů

Stisknutím nožních tlačítek ◂Program nebo Program▸ se snižuje/zvyšuje číslo na displeji. Jaké číslo na displeji vidíte, takové číslo Program Change se pošle do MIDI výstupu, pokud jste nepoužili funkci přemapování programů.

Přemapování programů

Každé číslo programu je možné přemapovat na jiný Program Change. To přijde vhod hlavně v případě, když nechcete nebo nemůžete přemapovat pořadí presetů v multiefektu.

Zvolte číslo programu na displeji, které chcete přemapovat, např. 2. Dlouze podržte tlačítko Edit/Save. Na displeji se objeví EDI. Po uvolnění tlačítka svítí tečka u nápisu PC Remap a bliká číslo Program Change, výchozí bude vždy stejné jako pořadové číslo programu, tedy také 2. Nožními tlačítky ◂Program a Program▸ nastavte číslo příslušného Program Change, např. 10. Pak dlouze podržte tlačítko Edit/Save. Na displeji se objeví SAV a po uvolnění tlačítka se opět zobrazuje pořadové číslo programu (tedy ne přímo přemapovaný Program Change).

Podsvětlení

MIDI ovladač má podsvětlený vrchní panel. Pokud chcete podsvětlení vypnout, stiskněte současně nožní tlačítka ◂ProgramProgram▸. Tím se podsvětlení vypne a tato volba se uloží do trvalé paměti. Pokud ho chcete zapnout, postupujte stejně.

2. Globální nastavení

Vypněte ovladač, podržte tlačítko Edit/Save a zapněte ovladač. Na displeji se objeví: GLB a po uvolnění tlačítka můžete editovat jednotlivé globální parametry. Stiskem tlačítka Edit/Save přejdete na editaci dalšího parametru.

Postupně je možné editovat tyto parametry:

Volba kanálu

Na displeji se zobrazí C 1 (výchozí 1. kanál). Pomocí nožních tlačítek ◂Program a Program▸ zvolte MIDI kanál (1 až 16), na kterém bude ovladač odesílat MIDI povely. Zvolte ten kanál, na kterém přijímá ovládané zařízení (multiefekt).

Pak krátce stiskněte tlačítko Edit/Save, tím se dostanete k dalšímu parametru.

Začátek rozsahu

Na displeji svítí tečka s popisem PC Min a bliká číslo 1 (výchozí je rozsah od 1). Pomocí nožních tlačítek ◂Program a Program▸ zvolte minimální číslo programu, které bude ovladač používat (1 až 127).

Pak krátce stiskněte tlačítko Edit/Save, tím se dostanete k dalšímu parametru.

Konec rozsahu

Na displeji svítí tečka s popisem PC Max a bliká číslo 128 (výchozí je plný rozsah do 128). Pomocí nožních tlačítek ◂Program a Program▸ zvolte maximální číslo programu, které bude ovladač používat (2 až 128). Např. pokud v multiefektu používáte pouze programy 1 - 10, zvolte číslo 10.

Když pak v běžném režimu budete držet tlačítko Program▸, ovladač bude postupně posílat zvyšující se číslo programu a zároveň ho bude zobrazovat na displeji až do nastaveného maximálního čísla, tedy např. do 10.

Pak krátce stiskněte tlačítko Edit/Save, tím se dostanete k dalšímu parametru.

Volba zobrazení čísla programu

MIDI povel Program Change je obvykle zobrazován v uživatelském formátu v rozsahu 1 až 128. Některé přístroje nebo programy však používají hodnoty v technickém formátu v rozsahu od 0 do 127. Podle toho, jak funguje vaše ovládané zařízení (zesilovač, multiefekt atd.), si můžete formát zobrazení změnit.

Na displeji svítí tečka s popisem PC Range a bliká číslo 128, což znamená, že hodnoty Program Change jsou zobrazovány v uživatelském rozsahu 1 až 128. Pomocí nožních tlačítek ◂Program a Program▸ zvolte technický, nebo uživatelský formát zobrazení čísla programu. Při volbě technického formátu zobrazení se na displeji objeví hodnota 127.

Pokud se chcete dostat na začátek globálního menu, krátce stiskněte tlačítko Edit/Save, tím se dostanete opět k prvnímu parametru.

Na kterékoliv pozici globálního menu můžete nastavené parametry uložit a dostat se do běžného režimu. Dlouze stiskněte tlačítko Edit/Save. Na displeji se objeví SAV a globální hodnoty se uloží do trvalé paměti. Po uvolnění tlačítka je ovladač v běžném režimu.

 
 
Nahoru