Postranní panel

MIDI Agente Relay Plus

MIDI Agente Relay Plus

Tento spínač řízený MIDI daty reaguje na příchozí data tím, že podle MIDI povelu Program Change, Control Change nebo Note ovládá až osm výstupních reléových spínačů, přičemž pro každé číslo programu je možné nastavit libovolnou kombinaci relé. Má displej a ovládací tlačítka. Je vhodný jako náhrada mechanických spínačů pro ovládání kytarových zesilovačů.

MIDI rozhraní

 • 1× MIDI IN
 • 1× MIDI OUT

Výstupy

 • až 8× relé vyvedené navýstupní Jack 6,3 mm:
  • jednotlivě - mono Jack
  • vždy po dvou (1 a 2, 3 a 4, 5 a 6, 7 a 8) - stereo Jack

Napájení

 • 7 až 15 V střídavých nebo stejnosměrných

Obsah balení

 • Spínač MIDI Agente Relay Plus
 • Pouze u krabicových verzí: napájecí adaptér (napětí a polarita dle aktuálních skladových zásob)
  Samotné moduly dodáváme bez napájecího adaptéru.

Návod k použití

1. Běžný režim

Po zapnutí naběhne MIDI spínač do běžného režimu. Přejde do výchozího programu (normálně to je progam číslo 1, ale i to lze změnit) a sepnou příslušná relé, která jsou nastavena na tento program. Pomocí tlačítek Program ↓ a Program ↑ nastavte číslo programu, které chcete editovat (1 až 128). Pomocí tlačítek pro jednotlivá relé (1 až 4 nebo 8) nastavte požadovanou kombinaci spínačů. Potom krátce stiskněte tlačítko Save. Na displeji se zobrazí SAV a kombinace pro zvolený program je trvale uložena v paměti.

Když z MIDI ovladače přijde vhodný povel (řekněme Program Change na kanále 1) a máme takto nakonfigurovaný i tento MIDI spínač, dojde k přepnutí čísla programu. Zároveň tečky ve vrchní části displeje indikují, že došlo k přijetí MIDI povelu Program Change, Control Change nebo Note On.

2. Globální režim

Pro správnou komunikaci mezi MIDI ovladačem a tímto MIDI spínačem je vhodné nejprve nastavit globální parametry MIDI spínače také podle toho, jak máte nastaven MIDI ovladač. Stiskněte a chvíli držte tlačítko Save. Tím se dostanete do globální nabídky, po které se můžete pohybovat pomocí tlačítek 1 až 4 (případně 5). Je možné editovat tato nastavení:

TlačítkoNázevVýznamHodnotyVýchozí
1 Channel Číslo přijímacího MIDI kanálu 1 až 16 nebo všechny (ALL) 1
2 Global cmd Globální MIDI povel PC ... Program Change
CC ... Control Change
Not ... Note On
PC
3 Global CC num Číslo kontroléru. Uplatní se pouze tehdy, když je Globální MIDI povel nastaven na Control Change. 0 - 127 50
4 PC range Zobrazování hodnot povelu Program Change na displeji 127: v technickém formátu (0-127) nebo
128: v uživatelském formátu (1-128)
Jedná se pouze o zobrazení čísla na displeji podle toho, jak ho zobrazují ostatní zařízení ve vašem aparátu (např. MIDI ovladač); samotnou funkci odesílání povelu Program Change to nijak neovlivní.
128
5 Default pgm

Číslo programu, které se nastaví po zapnutí MIDI spínače
(Pouze u modelů s více než čtyřmi relé)

1 - 128 1


Po přechodu do globálního režimu se vždy zapne editace prvního parametru, tedy číslo kanálu. Pro editaci dalších parametrů stiskněte příslušné tlačítko. Po stisku se příslušné tlačítko rozsvítí. (Vzhledem k vnitřnímu zapojení se také zároveň s kontrolkou sepne příslušné relé spínače.)

3. Individuální režim

Základní princip ovládání spočívá v sepnutí kombinace spínačů po přijetí MIDI povelu Program Change, Control Change nebo Note On. Je tu však i ještě další možnost. Pro každý spínač je možné také nastavit individuální číslo MIDI povelu Control Change. To se hodí např. tehdy, když při určité kombinaci kanálů zesilovače chcete jedním stiskem tlačítka na nožním MIDI ovladači jenom vypnout smyčku zesilovače. To lze standardně udělat přechodem na číslo programu, ve kterém je vypnutá smyčka. Ale navíc je možné jednotlivé spínače ovládat individuálně.

Pokud chcete pro zvolený spínač nastavit individuální číslo MIDI povelu Control Change, stiskněte a držte tlačítko příslušného spínače po dobu asi 5 sekund. Na displeji se pak krátce zobrazí IND a tím jste přešli do individuálního režimu pro editaci čísla Control Change pro zvolený spínač. Výchozí nastavení je ---, tedy žádný Control Change není přiřazen. Pomocí tlačítek Program ↓ a Program ↑ nastavte číslo Control Change (v rozsahu 0 až 127).

Pokud chcete v rámci individuálního režimu přejít do editace dalšího spínače, stačí jenom krátce stisknout jeho tlačítko.

Když jste nastavili individuální čísla povelů Control Change, stiskněte tlačítko Save. Tím se tato konfigurace trvale uloží.

 

Přejeme kreativní zábavu!

 

Příslušenství

 • K tomuto MIDI spínači si u nás také můžete zakoupit kvalitní MIDI kabel.

 

Varianty a ceny

Pro každého muzikanta jsme schopni vyrobit spínač přesně na míru. V případě jakýchkoliv dotazů k tomuto produktu nás neváhejte kontaktovat. Standardně nabízíme tyto varianty MIDI spínače:

 • Samotný modul bez krabičky pro vestavění do ovládaného zařízení (zesilovače) nastavený dle přání zákazníka
 • Modul vestavěný do hliníkové krabičky s barevným potiskem
 • Modul vestavěný do hliníkové rackové krabičky 1U s barevným potiskem

Momentálně přepracováváme cenovou nabídku. Aktuální ceny MIDI Agente Relay Plus v e-shopu.

 
 
Nahoru