Postranní panel

MIDI spínače

MIDI spínače

MIDI spínače (anglicky MIDI switchers) se používají v hudební technice zejména pro ovládání kytarových aparátů (zesilovačů) nebo přepínání signálových cest. Na základě příchozích MIDI dat (povel Program Change, Control Change nebo Note On) ovládají sepnutí a rozepnutí výstupních spínačů - relé. Spínače jsou od celého obvodu galvanicky oddělené, takže nijak aktivně nezasahují do spínaného signálu.

Všechny MIDI spínače nabízíme jako finální produkty v krabičce, ale i jako samotné moduly pro vestavění do aparátu. Zároveň jsme schopni pro každý kus provést zakázkové úpravy, např. použít relé dimenzované na větší výkon, připojit jiný typ výstupního konektoru, ale i naprogramovat složitější softwarové úpravy.

V současné době máme v nabídce tři základní typy MIDI spínačů:

PopisNastavení
MIDI Agente Relay Loop
Nastavitelný MIDI spínač smyček kytarových efektů a kanálů zesilovače, tzv. "looper" nebo "smyčkovač". Máme v nabídce "malý looper" se čtyřmi smyčkami a dvěma kanály a připravujeme "velký looper" s osmi smyčkami, čtyřmi kanály a předzesilovačem.
  • Kombinace relé pro každý ze 128 MIDI programů
  • Číslo kanálu
  • Typ hlavního MIDI povelu (Program Change, Control Change nebo Note On)
  • Formát zobrazení čísla programu (0-127 nebo 1-128)
  • Výchozí program po zapnutí
MIDI Agente Relay Plus
Nastavitelný MIDI spínač kanálů zesilovače s displejem a ovládacími tlačítky. Podle přijatého čísla programu sepne předem nastavenou kombinaci relé.
  • Kombinace relé pro každý ze 128 MIDI programů (Program Change, Control Change nebo Note On)
  • Číslo kanálu
  • Formát zobrazení čísla programu (0-127 nebo 1-128)
MIDI Agente Relay Uno
Cenově efektivní jednoduchý MIDI spínač bez ovládacích prvků (na rozdíl od předchozího). Sepnutí relé odpovídá pevně dané bitové masce čísla programu.
  • Nastavení všech parametrů i přemapování bitových masek je možné pomocí grafického rozhraní MIDIConfig.
 
 
Nahoru