Postranní panel

Návod k použití MIDI Agente Relay Loop 4L2R1D

Princip funkce a zapojení

Aby MIDI spínač fungoval podle očekávání, nejprve zapojte napájecí adaptér do konektoru 9-15 V AC/DC a připojte nožní MIDI ovladač do vstupu MIDI IN pomocí pětikolíkového nebo sedmikolíkového kabelu.

1. Smyčkovač

Použitím smyčkovače (looperu) pro zapojování kytarových efektů do signálového řetězce se zjednodušuje jejich ovládání. Místo pověstného "tance po krabičkách", kdy je potřeba během zlomku sekundy přepnout někdy i několik efektů, stačí stisknout jedno nožní tlačítko na MIDI ovladači. Tím dojde k přenosu zvolené MIDI zprávy do MIDI spínače a ten přenastaví zapnutí nebo vypnutí všech efektů současně.

Konektory smyčkovače zapojte pomocí propojovacích kabelů mono Jack 6,3 mm. Význam konektorů smyčkovače je tento:

SekceSmyčkaKonektorVýznam
I. (vstup)  In 1 Hlavní vstup kytarového signálu do smyčkovače
1 Send 1 Signál do vstupu efektu 1
Ret 1 Signál z výstupu efektu 1
Send 2 Signál do vstupu efektu 2
Ret 2 Signál z výstupu efektu 2
Out 2 Volitelný výstup z I. sekce smyček 1 a 2.
II.  3 In 3 Volitelný vstup do II. sekce smyček 3 a 4. Pokud ho nezapojíte, signál se automaticky přivede z I. sekce - Out 2.
Send 3 Signál do vstupu efektu 3
Ret 3 Signál z výstupu efektu 3
4 Send 4 Signál do vstupu efektu 4
Ret 4 Signál z výstupu efektu 4
(výstup)  Out 4 Hlavní výstup signálu do zesilovače

 

Smyčkovač obsahuje dvě sekce (I. a II.), které můžou fungovat zcela nezávisle - paraleleně. Každá sekce obsahuje dvě smyčky. Pokud chcete smyčkovač použít pro klasické sériové zapojení čtyř efektů, nepoužívejte konektory Out 2In 3. Tím se obě sekce spojí a fungují jako jedna sekce se čtyřmi smyčkami.

Když je určitá smyčka zapnutá, svítí její kontrolka na předním panelu. Signál jde z konektoru Send do připojeného efektu, vrací se zpracovaný zpět do konektoru Ret (Return) a pokračuje dál do další smyčky, resp. do výstupu.

Když je určitá smyčka vypnutá, její kontrolka je zhasnutá. Signál se neposílá do konektoru Send ani se nepřijímá zpět z konektoru Ret. Zapojený efekt je přemostěn, neuplatní se v signálovém řetězci. Signál přímo pokračuje dál do další smyčky, resp. do výstupu.

Co se stane, když zapnete smyčku, ale není k ní připojen žádný efekt pomocí konektorů SendRet? Tím se celý signálový řetězec rozpojí a je možné tak vypnout celou paralelní sekci při rozpojení smyček 2 nebo 4. Ale pozor, do signálu se tím může dostat rušení z okolí, protože konektor Ret je v tom případě tzv. plovoucí, nemá definovanou žádnou napěťovou úroveň, takže signál na něm je dán prostě jenom šumem, který se na něm zachytí z okolí.

2. Spínač kanálů zesilovače

Spínače Switch ASwitch B jsou náhradou za nožní tlačítka (footswitche) a umožňují pomocí MIDI automatizovat přepínání kanálů zesilovače. Jsou připojeny na relé a jsou od sebe navzájem i od celého zařízení galvanicky odděleny (nejsou nijak vodivě propojeny). Negenerují žádný signál, pouze prostě jenom k sobě spínají dva dráty, stejně jako to funguje u běžných nožních tlačítek. Zapojte je pomocí kabelů s konektory mono Jack 6,3 mm do příslušných konektorů zesilovače pro přepínání kanálů (např. Clean/Lead nebo Volume 1/Volume 2).

Je potřeba věnovat velkou pozornost připojení spínačů na straně zesilovače. Některé zesilovače mají pro každou funkci jeden mono konektor (např. přepínání kanálů, smyčky, volume, mute). Jiné zesilovače však mají funkce sdružené po dvou do stereo konektorů s jedním společným vodičem, např. Engl, viz Fekiho zapojení s MIDI spínačem MIDI Agente Relay Uno. Naopak např. zesilovače Mesa Boogie přísně vyžadují galvanické oddělení všech řídicích spínačů. A pak třeba Laney používá v některých zesilovačích speciální konektor - pětikolík, ale s MIDI to nemá nic společného. Vždy použijte takový typ propojovacího kabelu, který je vhodný pro váš konkrétní zesilovač.

 

Konfigurace a nastavení

1. Pracovní režim

Po zapnutí naběhne MIDI spínač do pracovního režimu. Přejde do výchozího programu (normálně to je progam číslo 1, ale i to lze změnit - viz níže) a sepnou příslušná relé, která jsou nastavena na tento program. Pomocí tlačítek Program ↓Program ↑ nastavte číslo programu, které chcete editovat (1 až 128). Pomocí tlačítek pro jednotlivé smyčky (1 až 4) a spínače (A a B) nastavte požadovanou kombinaci smyček a spínačů. Potom stiskněte tlačítko Save. Na displeji se krátce zobrazí SAV a kombinace pro zvolený program je trvale uložena v paměti.

Když z MIDI ovladače přijde vhodný povel (řekněme Program Change na kanále 1) a máme takto nakonfigurovaný i tento MIDI spínač, dojde k přepnutí čísla programu. Zároveň tečky ve vrchní části displeje indikují, že došlo k přijetí MIDI povelu Program Change, Control Change nebo Note On.

2. Globální režim

Pro správnou komunikaci mezi MIDI ovladačem a tímto MIDI spínačem je vhodné nejprve nastavit globální parametry MIDI spínače také podle toho, jak máte nastaven MIDI ovladač. Stiskněte a chvíli držte tlačítko Save. Tím se dostanete do globální nabídky, po které se můžete pohybovat pomocí tlačítek 1 až 4 a A. Je možné editovat tato nastavení:

TlačítkoNázevVýznamHodnotyVýchozí
1 Channel Číslo přijímacího MIDI kanálu 1 až 16 nebo všechny (ALL) 1
2 Global cmd Globální MIDI povel PC ... Program Change
CC ... Control Change
Not ... Note On
PC
3 Global CC num Číslo kontroléru. Uplatní se pouze tehdy, když je Globální MIDI povel nastaven na Control Change. 0 - 127 20
4 PC range Zobrazování hodnot povelu Program Change na displeji 127: v technickém formátu (0-127) nebo
128: v uživatelském formátu (1-128)
Jedná se pouze o zobrazení čísla na displeji podle toho, jak ho zobrazují ostatní zařízení ve vašem aparátu (např. MIDI ovladač); samotnou funkci odesílání povelu Program Change to nijak neovlivní.
128
A Default pgm Číslo programu, které se nastaví po zapnutí MIDI spínače 1 - 128 1


Po přechodu do globálního režimu se vždy zapne editace prvního parametru, tedy číslo kanálu. Pro editaci dalších parametrů stiskněte příslušné tlačítko. Po stisku tlačítka se rozsvítí příslušná kontrolka u tlačítka. (Vzhledem k vnitřnímu zapojení se také zároveň s kontrolkou sepne příslušné relé smyčky nebo spínače.)

3. Individuální režim

Základní princip ovládání spočívá v sepnutí kombinace smyček a spínačů po přijetí MIDI povelu Program Change, Control Change nebo Note On. Je tu však i ještě další možnost. Pro každou smyčku nebo spínač je možné také nastavit individuální číslo MIDI povelu Control Change. To se hodí např. tehdy, když při určité kombinaci efektů (např. zapnutý Kompresor, Overdrive, Chorus a Delay) chcete jedním stiskem tlačítka na nožním MIDI ovladači jenom vypnout Delay. To lze standardně udělat přechodem na číslo programu, ve kterém je vypnutý Delay. Ale navíc je možné jednotlivé smyčky a spínače ovládat individuálně.

Pokud chcete pro zvolenou smyčku nebo spínač nastavit individuální číslo MIDI povelu Control Change, stiskněte a držte tlačítko příslušné smyčky nebo spínače po dobu asi 5 sekund. Na displeji se pak krátce zobrazí IND a tím jste přešli do individuálního režimu pro editaci čísla Control Change pro zvolenou smyčku nebo spínač. Výchozí nastavení je ---, tedy žádný Control Change není přiřazen. Pomocí tlačítek Value nastavte číslo Control Change (v rozsahu 0 až 127).

Pokud chcete v rámci individuálního režimu přejít do editace další smyčky, stačí jenom stisknout její tlačítko.

Když jste nastavili individuální čísla povelů Control Change, stiskněte tlačítko Save. Tím se tato konfigurace trvale uloží.

 

Přejeme kreativní zábavu!

 
 
Nahoru