Postranní panel

Banka MIDI povelů MIDI Presto Bank

Banka MIDI povelů MIDI Presto Bank

MIDI Presto Bank je hardwarová banka pro nahrávání a přehrávání MIDI zpráv. Má 2048 registrů (0 až 2047) a 64 kB paměti. Do každé banky je možné nahrát až 256-bajtovou MIDI zprávu. Banka se přehraje dvojicí MIDI kontrolérů přijatých na vstupu MIDI IN, nebo pomocí tlačítek pro volbu banky. Nejčastější použití je pro nahrávání a přehrávání MIDI zpráv typu SysEx (System Exclusive) pro změnu těch parametrů zvukového modulu, které nelze jednoduše ovládat běžným MIDI ovladačem povely typu Program Change nebo Control Change.

MIDI rozhraní

Banka má 1× MIDI IN a 1× MIDI OUT. Vše z MIDI vstupu přeposílá na MIDI výstup. Zároveň naslouchá na zvoleném MIDI kanále na dvojici kontrolérů, která vyvolá přehrání zvolené banky.

Napájení

Napájení může být v širokém rozsahu od 6 do 15 Voltů stejnosměrných nebo střídavých. Zařízení má dva stejné napájecí konektory. Jeden z nich je možné použít jako přívod napájení a druhý může sloužit jako vední napájecího napětí do dalšího zařízení, např. ovládané zvukové banky.

Návod k použití

MIDI banka pracuje ve třech základních režimech: globální nastavení, přehrávání a nahrávání. Při běžném zapnutí se na displeji krátce rozsvítí informace o volné paměti ve tvaru Fr64, kde 64 znamená počet volných kilobajtů. Při postupném zaplňování banky nahranými daty se toto číslo bude zmenšovat. Fr je zkratka anglického free, tj. volný.

MIDI Presto Bank

1. Globální nastavení

Vypněte napájení, podržte tlačítko Record a zapněte napájení. Na displeji se zobrazí: GLOB jako indikace přechodu do globálních nastavení. Je možné editovat tyto parametry:

ParametrIndikaceRozsah
Číslo přijímacího kanálu C  1 - C 16
CALL
kanál 1 - 16
nebo všechny kanály (anglicky all)
Číslo kontroléru MSB pro volbu banky M  0 - M127 kontrolér číslo 0 - 127
Číslo kontroléru LSB pro volbu banky L  0 - L127 kontrolér číslo 0 - 127

 

2. Nahrávání

Stiskněte dlouze tlačítko Record. Na displeji se rozsvítí kontrolka •Record. Banka začne nahrávat MIDI zprávy, které přijdou na vstup MIDI IN. Po přijetí první zprávy se rozsvítí kontrolka •Data Received, která indikuje, že vstupní paměť (buffer) obsahuje data. Po přijetí každé MIDI zprávy se krátce zobrazí znak B a počet přijatých bajtů, např. B123.

Data se nahrávají bez jakékoliv informace o časových intervalech mezi jednotlivými MIDI zprávami. Nahrávání tedy probíhá jako zařazení do fronty všeho, co přijde.

Když se MIDI zpráva nahraje do vstupní paměti, stiskněte a podržte tlačítko SAVE. Tím se nahraná zpráva uloží a zároveň se ukončí nahrávací režim.

Pokud je přijatá zpráva delší než paměť pro nahrávání, tj. 256 bajtů, rozsvítí se kontrolka •Error a na displeji se zobrazí Err1.

Pokud je zaplněná celá paměť, tj. 64 kB, rozsvítí se kontrolka •Error a na displeji se zobrazí Err2.

3. Přehrávání

Přehrání zvolené banky znamená poslání předem nahraných MIDI zpráv do MIDI výstupu. Je možné dvěma způsoby:

  1. Přijetí dvojice MIDI kontrolérů, jejichž čísla a MIDI kanál jsou dány globálním nastavením. Např. může být globálně nastaveno, že se banka přehraje dvojicí kontrolérů 80 a 81 na kanále 16. Vždy se očekává přijetí obou kontrolérů v libovolném pořadí. Tzn. když přijde jeden kontrolér z dvojice, banka se nezmění. Teprve když přijde i druhý kontrolér, dojde k přepnutí banky a přehrání nahrané MIDI zprávy.
    Číslo banky se počítá takto: 128×MSB + LSB. Např. hodnota kontroléru MSB=2, hodnota kontroléru LSB=10. Číslo banky bude 128×2 + 10 = 266.
  2. Odrolování na zvolenou banku pomocí tlačítek ← Bank →. Při dlouhém držení se exponenciálně zrychluje rychlost rolování, takže od první k poslední bance je možné se dostat poměrně rychle.

Přehrátí nahrané zprávy proběhne bez jakékoliv informace o tom, v jakých intervalech přišly jednotlivé části zprávy. Vše se hned přehraje najednou, i kdyby zprávy při nahrávání přicházely v nějakém rytmu.

Pokud je zvolená banka obsazená (už v ní jsou nahraná nějaká data), na displeji svítí kontrola •Bank used.

Pokud zvolená banka neobsahue žádná data, nic se do MIDI výstupu neposílá.

Stisknutím tlačítka Clear se nastaví a vyvolá nultá banka.

Stisknutím tlačítka Play se přehraje aktuální banka.

4. Globální reset

Pokud chcete celou banku vymazat, odpojte napájení, stiskněte čtyři tlačítka tvořící obdélník, tedy bez prostředního tlačítka Record. Zapněte napájení. Banka se začne promazávat a na displeji se zobrauje stav ve tvaru CL64, kde 64 znamená počet smazaných kilobajtů. CL je zkratka anglického clear = vymazat.

Varianty a ceny

Ceny jsou uvedeny s DPH.

NázevPopisCena
MIDI Presto Bank MOD Samotná elektronika bez krabičky

4840 Kč

MIDI Presto Bank ALU Kompletní výrobek v pěkné hliníkové krabičce se žlutým lemováním 6 000,00 Kč

 

 

 
 
Nahoru