Postranní panel

Návod k použití MIDI Agente Relay Uno

Ovládání spínače MIDI Agente Relay Uno je velmi jednoduché. Tento návod je poněkud komplexní proto, že se snaží popsat všechny možnosti použití spínače, i ty méně využívané.

Pokud váš modul obsahuje menší počet relé, modul reaguje tak, jako by obsahoval všechna relé, jenom ta neexistující samozřejmě nespínají.

Spínače lze ovládat těmito způsoby:

1. Hromadné ovládání: součet bitových vah MIDI povelů Program Change nebo Control Change

Pomocí těchto povelů lze nastavit konfiguraci všech relé současně. Zda ovládající povel bude Program Change, nebo Control Change, nebo žádný, se nastavuje pomocí rozhraní MIDIConfig. Stejně tak je možné přenastavit číslo kanálu kk a číslo globálního kontroléru cc.

Výchozí nastavení je:

  • Ovládání pomocí Program Change
  • Číslo kanálu kk: 1

Hodnota value je součtem bitových vah jednotlivých relé:

value = value(relé1) + value(relé2) + value(relé3) + value(relé4) + value(relé5) + value(relé6) + value(relé7)

<Program Change kanál=kk hodnota=value>

nebo

<Control Change kanál=kk číslo=cc hodnota=value>

Relé

Hodnota do součtu – value

OFF – vypnutí

ON – sepnutí

1

0

1

2

2

3

4

4

8

5

16

6

32

7

64

Tabulka 1: Binární váhy pro relé 1 - 7

Všechny kombinace: viz Tabulka 3.

Příklad:

<Program Change kanál=kk hodnota=3> sepne relé 1 a 2, vypne relé 3 až 7. (3=1+2)

<Program Change kanál=kk hodnota=0> vypne relé 1 až 7.

<Program Change kanál=kk hodnota=65> sepne relé 1 a 7, vypne relé 2 až 6. (65=1+64)

<Control Change kanál=kk číslo=cc hodnota=127> zapne relé 1 až 7.

 

2. Ovládání jednotlivých relé MIDI povelem KontrolérControl Change

Každé relé může mít napevno přiřazen jeden kontrolér. Přiřazení kontrolérů se nastavuje pomocí webového rozhraní MIDIConfig. V případě sedmi relé můžeme použít např. kontroléry 16 až 22, které běžně v MIDI zařízeních nemají přiřazenou žádnou funkci. Proto také existuje možnost úplně vypnout hromadné ovládání (viz předchozí odstavec), aby bylo možné jednotlivá relé ovládat pouze individuálně, pokud to uživateli bude vyhovovat.

<Control Change kanál=kk číslo=cc hodnota=value>

Relé

Kontrolér controller

Hodnota – value

OFF – vypnutí

ON – sepnutí

1

např. 16

libovolná hodnota v rozmezí 0 – 63

libovolná hodnota v rozmezí 64 – 127

2

např. 17

3

např. 18

4

např. 19

5

např. 20

6

např. 21

7

např. 22

Tabulka 2: Hodnoty pro vypnutí a sepnutí relé povelem Kontrolér

Při výchozím nastavení je tato možnost vypnutá. Pro každé relé je tedy kontrolér nepřiřazen.

Příklad:

<Control Change kanál=kk číslo=19 hodnota=0> vypne relé 4.

<Control Change kanál=kk číslo=22 hodnota=127> sepne relé 7.

 

Tabulka hodnot value kombinací relé 1 – 7

0 = vypnuto, 1 = zapnuto; hodnoty v závorce jsou platné pro MIDI ovladače používající číslování od 1 do 128.

Relé Hodnota   Relé Hodnota   Relé Hodnota   Relé Hodnota
7 6 5 4 3 2 1   7 6 5 4 3 2 1   7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1
0 0 0 0 0 0 0 0 (1)   0 1 0 0 0 0 0 32 (33)   1 0 0 0 0 0 0 64 (65)   1 1 0 0 0 0 0 96 (97)
0 0 0 0 0 0 1 1 (2)   0 1 0 0 0 0 1 33 (34)   1 0 0 0 0 0 1 65 (66)   1 1 0 0 0 0 1 97 (98)
0 0 0 0 0 1 0 2 (3)   0 1 0 0 0 1 0 34 (35)   1 0 0 0 0 1 0 66 (67)   1 1 0 0 0 1 0 98 (99)
0 0 0 0 0 1 1 3 (4)   0 1 0 0 0 1 1 35 (36)   1 0 0 0 0 1 1 67 (68)   1 1 0 0 0 1 1 99 (100)
0 0 0 0 1 0 0 4 (5)   0 1 0 0 1 0 0 36 (37)   1 0 0 0 1 0 0 68 (69)   1 1 0 0 1 0 0 100 (101)
0 0 0 0 1 0 1 5 (6)   0 1 0 0 1 0 1 37 (38)   1 0 0 0 1 0 1 69 (70)   1 1 0 0 1 0 1 101 (102)
0 0 0 0 1 1 0 6 (7)   0 1 0 0 1 1 0 38 (39)   1 0 0 0 1 1 0 70 (71)   1 1 0 0 1 1 0 102 (103)
0 0 0 0 1 1 1 7 (8)   0 1 0 0 1 1 1 39 (40)   1 0 0 0 1 1 1 71 (72)   1 1 0 0 1 1 1 103 (104)
0 0 0 1 0 0 0 8 (9)   0 1 0 1 0 0 0 40 (41)   1 0 0 1 0 0 0 72 (73)   1 1 0 1 0 0 0 104 (105)
0 0 0 1 0 0 1 9 (10)   0 1 0 1 0 0 1 41 (42)   1 0 0 1 0 0 1 73 (74)   1 1 0 1 0 0 1 105 (106)
0 0 0 1 0 1 0 10 (11)   0 1 0 1 0 1 0 42 (43)   1 0 0 1 0 1 0 74 (75)   1 1 0 1 0 1 0 106 (107)
0 0 0 1 0 1 1 11 (12)   0 1 0 1 0 1 1 43 (44)   1 0 0 1 0 1 1 75 (76)   1 1 0 1 0 1 1 107 (108)
0 0 0 1 1 0 0 12 (13)   0 1 0 1 1 0 0 44 (45)   1 0 0 1 1 0 0 76 (77)   1 1 0 1 1 0 0 108 (109)
0 0 0 1 1 0 1 13 (14)   0 1 0 1 1 0 1 45 (46)   1 0 0 1 1 0 1 77 (78)   1 1 0 1 1 0 1 109 (110)
0 0 0 1 1 1 0 14 (15)   0 1 0 1 1 1 0 46 (47)   1 0 0 1 1 1 0 78 (79)   1 1 0 1 1 1 0 110 (111)
0 0 0 1 1 1 1 15 (16)   0 1 0 1 1 1 1 47 (48)   1 0 0 1 1 1 1 79 (80)   1 1 0 1 1 1 1 111 (112)
0 0 1 0 0 0 0 16 (17)   0 1 1 0 0 0 0 48 (49)   1 0 1 0 0 0 0 80 (81)   1 1 1 0 0 0 0 112 (113)
0 0 1 0 0 0 1 17 (18)   0 1 1 0 0 0 1 49 (50)   1 0 1 0 0 0 1 81 (82)   1 1 1 0 0 0 1 113 (114)
0 0 1 0 0 1 0 18 (19)   0 1 1 0 0 1 0 50 (51)   1 0 1 0 0 1 0 82 (83)   1 1 1 0 0 1 0 114 (115)
0 0 1 0 0 1 1 19 (20)   0 1 1 0 0 1 1 51 (52)   1 0 1 0 0 1 1 83 (84)   1 1 1 0 0 1 1 115 (116)
0 0 1 0 1 0 0 20 (21)   0 1 1 0 1 0 0 52 (53)   1 0 1 0 1 0 0 84 (85)   1 1 1 0 1 0 0 116 (117)
0 0 1 0 0 1 1 21 (22)   0 1 1 0 1 0 1 53 (54)   1 0 1 0 1 0 1 85 (86)   1 1 1 0 1 0 1 117 (118)
0 0 1 0 1 1 0 22 (23)   0 1 1 0 1 1 0 54 (55)   1 0 1 0 1 1 0 86 (87)   1 1 1 0 1 1 0 118 (119)
0 0 1 0 1 1 1 23 (24)   0 1 1 0 1 1 1 55 (56)   1 0 1 0 1 1 1 87 (88)   1 1 1 0 1 1 1 119 (120)
0 0 1 1 0 0 0 24 (25)   0 1 1 1 0 0 0 56 (57)   1 0 1 1 0 0 0 88 (89)   1 1 1 1 0 0 0 120 (121)
0 0 1 1 0 0 1 25 (26)   0 1 1 1 0 0 1 57 (58)   1 0 1 1 0 0 1 89 (90)   1 1 1 1 0 0 1 121 (122)
0 0 1 1 0 1 0 26 (27)   0 1 1 1 0 1 0 58 (59)   1 0 1 1 0 1 0 90 (91)   1 1 1 1 0 1 0 122 (123)
0 0 1 1 0 1 1 27 (28)   0 1 1 1 0 1 1 59 (60)   1 0 1 1 0 1 1 91 (92)   1 1 1 1 0 1 1 123 (124)
0 0 1 1 1 0 0 28 (29)   0 1 1 1 1 0 0 60 (61)   1 0 1 1 1 0 0 92 (93)   1 1 1 1 1 0 0 124 (125)
0 0 1 1 1 0 1 29 (30)   0 1 1 1 1 0 1 61 (62)   1 0 1 1 1 0 1 93 (94)   1 1 1 1 1 0 1 125 (126)
0 0 1 1 1 1 0 30 (31)   0 1 1 1 1 1 0 62 (63)   1 0 1 1 1 1 0 94 (95)   1 1 1 1 1 1 0 126 (127)
0 0 1 1 1 1 1 31 (32)   0 1 1 1 1 1 1 63 (64)   1 0 1 1 1 1 1 95 (96)   1 1 1 1 1 1 1 127 (128)

Tabulka 3: Kombinace binárních vah pro relé 1 - 7

 
 
Nahoru