Levý panel

Napájecí zdroje pro hudební techniku

Napájecí zdroje pro hudební techniku

Když si pořídíte větší množství kytarových efektů, tak brzy začnete řešit problém, kam s velkým počtem napájecích adaptérů. Nabízíme řešení tohoto problému ve formě lišty se zabudovanými napájecími zdroji.

Problém by se dal jednoduše řešit tak, že se použije jeden velký adaptér a napětí se z něj rozvede do jednotlivých efektů. To ale má svá úskalí a kromě toho, že každý efekt může vyžadovat jiné parametry napájecího napětí, mohlo by se stát, že vznikne více zemních (nulových) napěťových úrovní a celý systém začne bručet frekvencí 50 nebo 100 Hz.

Spolehlivé řešení

Jediné spolehlivé řešení je napájet každý efekt samostatným zdrojem galvanicky odděleným od ostatních zdrojů. Proto přicházíme s nabídkou univerzálních napájecích zdrojů (multizdrojů) Fonte, které si uživatel může snadno překonfigurovat miniaturními přepínači, což se hodí zejména při změně efektového vybavení.

 

Napájecí zdroj Fonte
Ukázka napájecího zdroje se čtyřmi sekcemi

 


Každá sekceje samostatně nastavitelná:

 • Střídavé nebo stejnosměrné napětí
 • V případě stejnosměrného napětí:
  • 9 V / 12 V / 15 V
   nebo
   9 V / 9,6 V / 12 V
  • polarita napětí na konektoru

Nastavitelné prvky jsou skryté pod průhledným víkem krabičky, aby v žádném případě nedošlo k nechtěnému přepnutí režimu zdroje, a jsou přístupné pouze pomocí špičatého nástroje, např. úzkého šroubováku, pinzety nebo párátka.

Každý zdroj má určité základní napětí: 12 V nebo 15 V střídavých, které lze stabilizovat na stejné nebo nižžší napětí stejnosměrné, tedy 9, 9,6 a 12 V stejnosměrných v případě 12-voltových zdrojů nebo 9, 12 a 15 V stejnosměrných v případě 15-voltových zdrojů. Každá napájecí sekce je podle typu dimenzována na proudový odběr 250 mA500 mA nebo 1 A.

Návod k obsluze

Před nastavováním vždy od zdroje odpojte připojená zařízení (kytarové efekty). Toto je velmi důležité, protože během přepínání dochází při posunu přepínačů ke krátkému rozpojení zpětné vazby stabilizátorů a tím se na výstup dostane plné nestabilizované napětí, což může v některých případech dosahovat až 20 Voltů.

 

1. Průběh a polarita napětí

Přepínače u napájecího zdroje Fonte

Prvním přepínačem nastavte u každé sekce průběh, resp. polaritu napětí na výstupním konektoru (střídavé 12 nebo 15 VAC / stejnosměrné). Podle této volby svítí první LEDka v každé sekci (nejvíce vlevo):

 • oranžová: střídavé napětí 12 nebo 15 V podle základního napětí sekce
 • červená: + na špičce, - na kroužku (polarita obvyklá ve spotřební elektronice)
 • zelená: - na špičce, + na kroužku (polarita obvyklá u kytarových efektů některých výrobců)

 

2. Typ stabilizátoru napětí

Některé verze multizdrojů mají pro každou jednotlivou sekci možnost zvolit mezi spínaným a lineárním typem stabilizátoru. Pokud to vaše verze multizdroje umožňuje, zkuste nejprve spínaný.

Napájecí multizdroj Fonte s přepínáním spínaných a lineárních stabilizátorů

Spínaný stabilizátor má ve srovnání s lineárním mnohem větší účinnost, takže produkuje méně tepla, které je nutné odvádět. Má však větší zvlnění (v řádu milivoltů). Je vhodný pro digitální efekty a efekty s větším proudovým odběrem. Podrobné informace o spínaném zdroji jsou v článku Co to je spínaný zdroj a dá se použít ke kytarovým efektům?

Přestože spínaný stabilizátor v našem zdroji má kvalitní výstupní filtr, může se stát, že některé efekty budou citlivé na zvlnění napájecího napětí. Pokud byste při napájení spínaným zdrojem slyšeli ve výstupním signálu vašeho efektu pískání, cvakání nebo nějaký jiný neobvyklý šum, zkuste přepnout sekci na lineární.

Lineární stabilizátor téměř dokonale vyhlazuje výstupní napětí, ale rozdíl mezi vstupním a výstupním napětím se projeví jako tepelně vyzářený výkon úměrný odebíranému proudu (jistě si vzpomenete na vzoreček z fyziky P=ΔU·I). U sekcí dimenzovaných do 250 mA se tento výkon bez problémů vyzáří do okolí pomocí chladiče, ale u větších proudových odběrů to už může být problém. Při přehřátí nad 100°C se zapne tepelná ochrana stabilizátoru a sekce se dočasně vypne, dokud stabilizátor nevychladne.

Lineární stabilizátor je tedy vhodný pro analogové efekty s malým odběrem proudu.

 

3. Velikost napětí

Pokud zvolíte stejnosměrné napětí, spodním přepínačem nastavte velikost stejnosměrného napětí podle toho, jaké napětí vyžaduje konkrétní kytarový efekt.

V případě verze multizdroje s volbou mez spínaným a lineárním stabilizátorem se levý spodní přepínač uplatní pro spínaný stabilizátor a pravý pro lineární stabilizátor.

Podle zvoleného napětí svítí jedna ze tří LED vedle první (již zmíněné) LEDky:

 Základní napětí sekce
Barva12 V15 V
červená 9 V 9 V
oranžová 9,6 V 12 V
zelená 12 V 15 V

 

Proč je u 12-voltové verze možnost zvolit napětí 9,6 V? Toto napětí používají někteří výrobci kytarových efektů, např. Electro Harmonix.

Pokud zvolíte střídavé napětí, přepínač pro velikost napětí se neuplatní. Velikost střídavého napětí nelze nastavovat. Je dána základním napětím transformátoru pro danou sekci, tj. 12 nebo 15 V střídavých.

Při volbě střídavého napětí u verze multizdroje s volbou mezi spínaným a lineárním stabilizátorem je možné stabilizátor úplně vypnout.

 

Napájení více efektů z jedné sekce

Jak bylo řečeno na začátku, 100% spolehlivé řešení je napájet každou sekcí jeden efekt. Na druhou stranu, u mnoha efektů se při napájení ze společného zdroje žádné problémy se zemními smyčkami neprojevují, zejména pokud se jedná o efekty od stejného výrobce. Pokud tedy efekty mají stejné napájecí napětí se stejnou polaritou, je možné je napájet z jedné sekce. Je však důležité, aby součet jejich proudových odběrů (např. 100 mA + 150 mA + 200 mA = 450 mA) nepřesáhl dimenzování sekce (např. 500 mA).

Možnosti společného napájení více efektů žádný výrobce neuvádí, je potřeba to vyzkoušet pro konkrétní kombinaci efektů.

 

Varianty a ceny

Cenová nabídka pro standardní provedení bez dalších úprav je v tabulce níže. Počet napájecích sekcí není omezen, můžeme dodat napájecí zdroj v násobcích 4 sekcí, přičemž každá čtveřice může mít jiné parametry.

Aktuální ceník připravujeme.

  Základní napětí
Počet
sekcí
×
proud
 12 V 15 V
 Rozměry [mm]Cena Kč s DPH Rozměry [mm]Cena Kč s DPH
4 × 250 mA   160×80×55     160×80×85  
4 × 500 mA   160×80×85     160×80×85  
2 × 500 mA
2 × 1A
  160×80×85     160×80×85  
4 × 1 A   160×80×85     160×80×85  
8 × 250 mA   320×80×55     320×80×85  
8 × 500 mA   320×80×85     320×80×85  
8 × 1 A   320×80×85     320×80×85  


Napájecí multizdroj Fonte 10E-P
Zakázkové úpravy

Pokud standardní nabídka nesplňuje vaše požadavky, přesnou cenovou nabídku rádi vypracujeme po sdělení podrobností o vašich stávajících napájecích zdrojích a efektech. V případě požadavku zákazníka na jiné hodnoty napětí můžeme každou dvojici sekcí osadit jiným transformátorem, např. s napětím 9 V střídavých nebo s větším proudovým odběrem.

Podle počtu sekcí zvolíme vhodnou krabičku. Nejlevnější řešení zdrojů je pomocí násobných transformátorů, ale protože ty jsou poměrně vysoké, prosíme, pokud možno uveďte maximální požadovanou výšku, kterou zdroj může mít. Pokud požadujete minimální výšku, jsme schopni vyrobit multizdroj s jednotlivými transformátory, cena však je vyšší.

 

 

Napájecí kabel k multizdroji FonteNapájecí kabely

K napájecímu zdroji můžeme dodat také napájecí kabely. Standardně nabízíme kabely s úhlovými konektory (90°) s vnitřním průměrem 2,1 mm na obou koncích s délkami 25 cm, 50 cm, 75 cm, 100 cm. Po dohodě můžeme dodat i libovolnou jinou délku a jiné konektory.

V případě zájmu zákazníka můžeme také (některé nebo všechny) kabely vyvést průchodkou přímo z krabičky, což vypadá trochu "průmyslově", ale eliminuje se tím nebezpečí vytržení kabelu z konektoru napájecího zdroje při náhodném zakopnutí opilého fanouška či tanečníka (samozřejmě nikoliv hudebníka, protože naši zákazníci jsou samí slušní lidé).

 Samostatný kabelKabel vyvedený z lišty průchodkou
Délka kabeluCena Kč s DPHCena Kč s DPH
25 cm 70 Kč 55 Kč
50 cm 75 Kč 60 Kč
75 cm 80 Kč 65 Kč
100 cm 85 Kč 70 Kč

(Kabely kupodivu nevyrábíme v Číně ve statisícových množstvích...)

 

Dotazy

V případě jakýchkoliv dotazů či podnětů na vylepšení nás neváhejte kontaktovat.

 

 
 
Nahoru