Levý panel

Převodník varhanní klaviatury MIDI Presto Organion

Převodník varhanní klaviatury MIDI Presto Organion

Konfigurovatelný převodník stisku velkého počtu tlačítek na MIDI povely Note On. Je určený pro převod varhanního manuálu a pedálnice na MIDI povely pro zvukový modul. Také je možné ho využít jako převodník klávesového nástroje bez dynamiky.

Odezva převodníku je velmi rychlá, snímání tlačítek probíhá každých 10 ms (100 vzorků za sekundu). Princip převodu obsahuje odfiltrování zákmitů tlačítek při sepnutí, a tím i zamezení vícenásobného spuštění tónů.

Nabízíme více variant s různým počtem snímačů tlačítek a s funkcí MIDI slučovače z dalších externích MIDI klaviatur.

Vše dodáváme kompletně sestavené a otestované. Převodník zatím nabízíme jako soustavu modulů bez krabičky. V případě zájmu jsme schopni dodat převodník i v pěkné krabičce s potiskem. Tlačítka nejsou standardní součástí dodávky, přesto však můžeme doporučit nebo i dodat vhodná tlačítka podle konkrétní aplikace.

Provedení

Převodník je složen ze dvou hlavních částí:

  • univerzální MIDI modul Sardonyx 20 Direttore s výkonným 16-bitovým mikrokontrolérem
  • a přídavné moduly pro snímání tlačítek Atomos PISO 32.

Sardonyx 20 Direttore

Univerzální MIDI modul Sardonyx 20 Direttore

 

Modul pro snímání tlačítek Atomos PISO 32

Modul pro snímání tlačítek Atomos PISO 32

 

MIDI převodník varhanní klaviatury MIDI Presto Organion

Celý komplet i s přívodními kabely ke spínačům v klaviatuře nebo pedálnici

 

Tlačítka se k převodníku připojují plochým kabelem

Tlačítka se k převodníku připojují plochým kabelem s IDC koncovkami.

 

Převodník varhanních manuálů - 7×32 kláves

Ukázka převodníku 3 varhanních manuálů a pedálnice - 7×32 kláves. Převodníky lze zapojovat za sebe. Řídicí mikroporcesor po zapnutí detekuje jejich připojení, takže v případě potřeby je možné bez problémů dodatečně dokoupit i další moduly.

 

MIDI Presto Organion s displejem

Ukázka zakázkové úpravy - MIDI převodník klaviatury 2×32 kláves s displejem a voličem MIDI kanálu (1-16), kablíky pro tlačítka Sustain a Reset. Tento modul byl vyroben pro testování MIDI cimbálu bez dynamiky.

 

Připojení tlačítek

Signály jsou plochými kabely vedeny vždy po sousedních dvou vodičích, zem je vždy sudý vodič, počítáno od prvního - červeného, tedy: tlačítko_1 - zem - tlačítko_2 - zem, atd.

Tlačítka můžete zapojit tak, aby byla jedním vývodem připojena na společnou zem. Pokud tedy máte všechna tlačítka připojená na společný vodič, můžete si ušetřit téměř polovinu pájení. Ale pozor, je potřeba tento společný vodič připojit na zem převodníku (tedy alespoň na jeden zemní kablík z plochého kabelu) a ne na zem napájecího adaptéru, není to totéž.

Kabely nemusí nutně být stíněné, protože přenášejí digitální informaci (tlačítko sepnuté/rozepnuté). Šumová imunita odpovídá 5-voltové logice CMOS, tj. kolem 2,5 V. Ke kabelům se nesmí připojit žádná součástka s napěťovým poteciálem, smí se připojit pouze tlačítka, která nejsou zapojená nikam jinam, resp. jsou galvanicky oddělená od jiných obvodů.

Na potisku tlačítkového modulu u konektorů jsou signály označeny takto:

10 11 12 13 14 15 16 17
20 21 22 23 24 25 26 27
30 31 32 33 34 35 36 37
40 41 42 43 44 45 46 47

Číslování souvisí s pořadím bitů v jednotlivých registrech. Je potřeba připojit tlačítka k jednotlivým tónům přesně v tomto pořadí, tedy začít od nejnižšího tónu, připojit ho na dvojici kabelů 10, pak 11, 12 atd. a pokud budete připojovat všech 32 tlačítek, měli byste skončit na nejvyšším tónu u dvojice kabelů s označením 47.

 

Napájení

Napájení převodníku může být libovolné v rozsahu 8 - 12 V střídavých nebo stejnosměrných. Polarita napájecího konektoru může být libovolná.

Číslo kanálu

Nová verze převodníku od prosince 2017 umožňuje nastavit číslo MIDI kanálu pomocí binární kombinace čtyř přepínačů:

Nastavení čísla MIDI kanálu

Nastavení

Převodník lze nakonfigurovat jednoduše pomocí MIDI zpráv SysEx v tomto formátu:

F0 4D 69 63 00 00 00 03 cc nn vv F7

  • cc ... MIDI kanál 1 - 16 (hexadecimální hodnoty 00 - 0F16, počítáno od nuly)
  • nn ... číslo nejnižší noty (výchozí je 2410 = 1816)
  • vv ... intenzita stisku klávesy (velocity) - u nástrojů bez dynamiky se používá stejné číslo pro všechny klávesy, výchozí je 12710 (7F16), někdy je obvyklé používat také hodnotu 10010 = 6416.

K poslání konfigurační MIDI zprávy do převodníku je možné použít např. známý program MIDI-OX. Celou zprávu je potřeba poslat jako čísla v hexadecimálním formátu, nikoliv v desítkové soustavě. V rámci dalšího vývoje plánujeme rozšíření konfiguračního rozhraní pomocí počítače MIDIConfig, které již používáme pro některé naše produkty.

Konfigurace se uloží do trvalé paměti, takže je platná i po vypnutí a zapnutí převodníku.

 

Varianty a ceny

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

MIDI slučovačPočet modulů × 32 = počet vstupů tlačítek
1×322×32=643×32=964×32=1285×32=1606×32=1927×32=224
1× MIDI IN 2 662,00 Kč 3 025,00 Kč 3 630,00 Kč 4 235,00 Kč 4 840,00 Kč 5 445,00 Kč 6 050,00 Kč
2× MIDI IN 2720 Kč 3325 Kč 3930 Kč 4535 Kč 5140 Kč 5745 Kč 6350 Kč

Při požadavku zákazníka na jinou variantu nebo jiné provedení rádi zašleme cenovou nabídku.

Standardní délka plochých kabelů k tlačítkům je 1,5 metru. Kabely k ostatním konektorům měří standardně 15 cm. Můžeme dodat i jiné délky s minimálním rozdílem v ceně.

 
 
Nahoru