Levý panel

MIDI modul Sardonyx 20 Direttore

MIDI modul Sardonyx 20 Direttore

MIDI modul se dvěma porty až 14 vstupy nebo výstupy pro slučování a směrování MIDI signálu. Je vhodný k zabudování do hudebního aparátu, kde je potřeba sloučit 2 MIDI signály. Zvládá zpracovávat velmi intenzivní datový tok bez jakýchkoliv chyb.

MIDI porty

  • 2 MIDI porty, každý port má vstup MIDI IN a výstup MIDI OUT

Napájení

  • Libovolné napájení v rozdahu 6 - 15 V střídavých nebo stejnosměrných

Rozměry

  • Samotný modul bez konektorové desky: 36×36×4 mm
  • S konektorovou deskou: nepravidelný tvar 74×52×23 mm
  • Konektorovou desku můžeme podle požadavku připájet přímo k modulu, nebo připojit plochým kabelem napevno nebo odpojitelně pomocí konektorů IDC.

Aplikace modulu v našich produktech

Poděkování

Na testování tohoto produktu se podílel Radim Čumpelík z kapely Remon. Děkujeme za pečlivé otestování a podnětné připomínky.

 
 
Nahoru