Levý panel

Převodník světelných paprsků MIDI Presto Harp

MIDI převodník pro konstrukci netradičních hudebních nástrojů ovládaných přerušením světelného paprsku.

Tento 16-kanálový převodník přerušení světelných paprsků na MIDI s automatickou kalibrací na okolní osvětlení využíváme jako základ pro naši světelnou harfu Harfii, která získala mnoho ocenění a bývá k vidění na výstavách Play. Při normálním provozu jsou senzory osvětleny světelným zdrojem. Když je světlo nad senzorem přerušeno např. vložením dlaně do prostoru mezi zdrojem světla a senzorem, je to něco jako brnknutí na pomyslnou světelnou strunu a převodník odešle MIDI zprávu Nota zapnuta s hodnotou tónu odpovídající příslušnému senzoru. Když je světelný paprsek obnoven, převodník odešle MIDI zprávu Nota vypnuta.

Převodník dodáváme včetně senzorů. Po dohodě můžeme také dodat LED osvětlení včetně napájecího zdroje. Případně můžeme také dodat laseové osvětlení, tím z převodníku vznikne laserová harfa. Tuto možnost je však potřeba důkladně zvážit a je na designérovi, aby zajistil 100% bezpečnost hudebního nástroje. (My jsme od myšlenky laserové harfy Harfii upustili především kvůli předpokládanému výskytu dětí na výstavách a nakonec jsme použili LEDkové osvětlení).

Základem tohoto převodníku je MIDI modul Sardonyx 44 Duoporton s aplikační deskou Berylos Harp.

Návod k použití

Po zapnutí převodníku probíhá automatická kalibrace na okolní osvětlení po dobu 16 sekund. Během této doby nezakrývejte senzory! Pokud se výrazně změní okolní osvětlení a převodník přestane fungovat správně, vypněte ho a znovu zapněte pro provedení nové kalibrace.

 
 
Nahoru